Vanjska požarna stepeništa

Vanjska požarna stepeništa služe kao požarna stepeništa ali i kao stepenice za ulaz u kuće, zgrade na mjestima gdje imamo potrebu za stepenicam.

Prednost ovih stepeništa je što se nakon prestanka potrebe za njima, ista mogu lako demontirati. Širina stepenica je od 1,0 m do 3,07 m. Visina prema potrebi.

 
 
 
 
 

U ponudi imamo nova i rabljena stepenšta.