Privremeni pješački mostovi

Prodaja privremenih pješačkih mostova od skele do 30 metara dužine.